تصاویر عاشقانه

تصاویرعاشقانه

درتصاویر حکاکی برسنگ های تخت جمشید 

       هیچکس عصبانی نیست

         هیچکس سواربراسب نیست

           هیچکس را درحال تعظیم نمیبینی

هیچ وقت برده داری مرسوم نبوده

   دربین این همه پیکرتراشیده شده

     حتی یک تصویربرهنه وجود ندارد

       این اداب اصیلمان است :

نجابت قدرت احترام مهربانی....................برای همه

به همگان بگوییم تابدانند چه بودیم وچه شدیم

سری اول انیمیشنهای عاشقانه

    

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:55  توسط فاطمه  | 

مينويسم،مينويسم از تو
تا تن كاغذ من جا دارد...

با تو از حادثه ها خواهم گفت
گريه اين گريه اگر بگذارد
با تو از روز ازل خواهم گفت
فتح معراج ازل كافي نيست
با تو از اوج غزل خواهم گفت

مينويسم،همه ي هق هق تنهايي را
تا تو از هيچ، به آرامش دريا برسي
تا تو از همهمه همراه سكوتم باشي
به حريم خلوت عشق، تو تنها برسي

مينويسم،مينويسم از تو
تا تن كاغذ من جا دارد...

مينويسم همه ي با تو نبودن هارا
تا تو از خواب مرا به با تو بودن ببري
تا تو تكيه گاه امن خستگي ها باشي
تا مرا باز به ديدار خودِ من ببري

مينويسم،مينويسم از تو
تا تن كاغذ من جا دارد

سری اول عکسهای عاشقانه

 

یکی را دوست میدارم...

یکی را دوست میدارم...

یکی را دوست میدارم و در قلبم او را احساس میکنم ، او همان ستاره درخشان اسمان شبهای دلتنگی ,تیره و تار من است ، او همان خورشید درخشان اسمان روزهای زندگی من است ، اری او همان مهتاب روشنی بخش شبهای من است ، قلبم او را دوست میدارد و من هم تسلیم احساسات پاک قلبم می باشم ، او همان فرشته ای است که با بالهای سفیدش مرا به اوج اسمان ابی برد ، مرا با دنیای دوستی و محبت اشنا کرد
یکی را دوست میدارم....
همان کسی که هر شب قصه لیلی و مجنون را در گوشم زمزمه میکرد ، مرا به خواب عاشقی میبرد ، کسی که مرا ارام میکرد و معنی دوستی و دوست داشتن را به من می اموخت ، اینک که با من نیست معنی واقعی دوست داشتن را میفهمم ، و تنهایی را واقعا احساس میکنم ، او برایم مثل ابرهای زود گذز نیست , او برایم مثل اسمان میماند که همیشه بالای سرم است ، اسمان وقتی ابری میشود من هم از دلگیری او بارانی میشوم ، اری من همان اسمان ابری هستم...
یکی را دوست میدارم....
او دیگر یکی نیست , او برایم یک دنیا عشق است ، پس با من بمان ای کسی که تو را دوست می دارم
پس نرو و با من بمان و تسلیم احساسات پاک من باش
یکی را دوست میدارم... یکی را دوست میدارم...
ای خورشید اسمان روزهای من
ای مهتاب روشنی بخش شبهای من
ای روشنی بخش شبهای تیره و تار من ای اسمان زندگی من
ای همدم زندگی من
با من باش با من باش
چون تورا و فقط تورا دوست میدارم...
اری تو را دوست میدارم..فقط تو را !!!!!!!!!!!!!

یکی را دوست میدارم...
 
 
 
 
 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:46  توسط فاطمه  | 

قداست ایران

بلندی دماوند  

                  اصالت نوروز 

                                   قدرت ارش  

                                                   شرافت کاوه 

                                                                          غیرت بابک نجابت مازیار
زیبایی شیرین  

                           عشق فرهاد 

                                                  شکوه جمشید  

                                                                            زلالی اناهیتا 

      مردانگی پیروز

                             ترنم باربد  

                                             ترانه نکیسا 

ازادگی مزدک

                    گرمای اتش

                                        پهلوانی رستم

                                                            جوانمردی سهراب

                                                                                    جاودانگی زرتشت 

   پروازهما

                   عمرپرسپولیس

                                         منش کوروش

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 11:48  توسط فاطمه  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 15:37  توسط فاطمه  | 

نامه عاشقانه بتهوون

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 15:14  توسط فاطمه  | 

نامه چارلی چاپلین به دخترش

جرالدین دخترم اینجاشب است یک شب نوئل درقلعه کوچک من همه این سپاهیان بی سلاح خفته اند من ازتوبسی دورم خیلی دور اماچشمانم کورباد اگریک لحظه تصویرتراازچشمخانه من دور کنند تصویرتو انجاروی میز هم هست تصویرتواینجاروی قلب من نیز هست اماتوکجایی انجادرپاریس افسونگربرروی ان صحنه با شکوه تئاترشانزه لیزه هنرنمایی میکنی

شنیده ام نقش تودراین نمایش پرنوروپرشکوه  نقش {شاهدخت ایرانی) است که اسیر تاتارها شده است شاهزاده خانم باش وبمان ستاره باش وبدرخش امااگرقهقهه تحسین امیز تماشاگران عطرمستی اور گلهایی که برایت فرستاده اند ترافرصت هوشیاری داددرگوشه ای بنشین نامه ام رابخوان وبه صدای پدرت گوش فرادار

من چارلی هستم من دلقک پیری بیش نیستم امروزنوبت توست من باان شلوارگشاد پاره پاره رقصیدم وتودرجامه حریرشاهزادگان میرقصی این رقص هابیشترازان صدای کف زدن های تماشاگران ترابه اسمان خواهد برد برو انجا هم برو اما گاهی نیز برروی زمین بیا وزندگی مردم راتماشاکن

جرالدین دران شب های دور کودکی ات من باتو قصه ها گفتم اما قصه خود راهرگز نگفتم این داستانی شنیدنی است داستان ان دلقک گرسنه ای که درپست ترین محلات لندن اواز میخواند ومیرقصید وصدقه جمع میکرد این داستان من است من طعم گرسنگی راچشیده ام من درد بی خانمانی راکشیده ام وازاینها بیشترمن رنج حقارت ان دلقک دوره گردرا که اقیانوسی ازغرور دردلش موج میزد اما سکه صدقه

رهگذر خودخواهی ان رامیخشکاند احساس کرده ام بااین همه من زنده ام واززندگان پیش ازانکه بمیرندنباید حرفی زد

 هنرپیش از انکه دوبال برای پروازبه انسان بدهد اغلب دو پای اورانیزمیشکند 

 

این حقیقت راباتو بگویم دخترم مردمان روی زمین استواربیش تراز بند بازان روی زمین ناستوار سقوط میکنند شایدشبی درخشش گران بها ترین الماس این جهان ترا فریب دهد ان شب این الماس ریسمان نااستوار تو خواهد بود وسقوط تو حتمی است شاید روزی چهره زیبایی تو راگول زند وان روز تو بندبازی ناشی خواهی بود وبندبازان ناشی همیشه سقوط میکنند دل به زر وزیور نبند زیرا بزرگترین الماس این جهان افتاب است واین الماس بر گردن همه میدرخشد  امااگرروزی دل به افتاب چهره مردی بستی با اویک دل باش

کارتوبسی دشواراست این رامیدانم به روی صحنه جز تکه ای حریر تن تورانمیوشاند به خاطر هنر میتوان عریان روی صحنه رفت و پوشیده تر وپاکیزه تر بازگشت اما هیچ چیز وهیچ کس دیگر دراین دنیا نیست که شایسته ان باشد . برهنگی بیماری عصر ماست ومن پیرمردم وشاید حرف های خنده دار میزنم اما به گمان من تن عریان تو باید مال کسی باشد که روح عریانش رادوست داری بدنیست اگراندیشه تو دراین باره مال ده سال پیش باشد

مال دوران پوشیدگی نترس این ده سال توراپیر تر نخواهد کرد به هر حال امیدوارم تو اخرین کسی باشی که تبعه جزیره لختی ها میشود میدانم که پدران وفرزندان همیشه جنگی جاودانی دارند

بااندیشه های من جنگ کن دخترم من ازکودکان مطیع خوشم نمی اید با این همه پبش از انکه اشک های من این نامه راتر کند می خواهم یک امید به خود بدهم

امشب شب نوئل است شب معجزه است وامیدوارم حتی ان زمان که خون  دررگ ها ی من میخشکد

چارل پدرت رافراموش نکنی من فرشته نبودم اما تاانجا که در توان من بود تلاش کردم تاادم باشم تونیزتلاش بکن حقیقتا ادم باشی

                                                                                                               رویت رامیبوسم

                                                                                                           سوییس سال ۱۹۶۳

 charlie-chaplin-pic

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:6  توسط فاطمه  | 

دل نوشته های دکترشریعتی

خدایا:

به هرکه دوست میداری بیاموز که عشق اززندگی کردن بهتراست

وبه هرکه دوست ترمیداری بچشان که :

دوست داشتن از عشق برتر

خدایا:

مرابه ابتذال ارامش وخوشبختی مکشان اضطراب های بزرگ

غم های ارجمند وحیرت های عظیم رابه روحم عطا کن

لذت هارابه بندگان حقیرت بخش ودردهای عزیز برجانم ریز

خدایا:

این ایه راکه برزبان داستایوسکی رانده ای بردلهای روشنفکران فرود ارکه :

اگرخدانباشدهمه چیزمجازاست

جهان فاقدمعنی وزندگی فاقدهدف وانسان پوچ است

وانسان فاقد معنی فاقدمسئولیت نیزهست

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 19:10  توسط فاطمه  | 

دعای ارامش

خداوندا

ارامشی عطافرماتابپذیرم انچه راکه نمیتوانم تغییر دهم

شهامتی

تاتغییردهم انچه راکه میتوانم

وبینشی

 که تفاوت این دو رابدانم

فهم ده

تامتوقع نباشم که مردم دنیا براساس میل من رفتار کنند

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 9:23  توسط فاطمه  | 

اموخته ام که:

انسان های کوچک توانایی بخشیدن دیگران ومحبت کردن به انهاراندارند

رنگ خداقشنگ ترین رنگ زندگی است

اموخته ام که هستی وکاینات برای من وتحقق ارزوهای من خلق شده اند

شایستگی من به وسعت هم نشینی با خداست

باداشتن گنج قناعت کم تراحساس نیازمندی میکنم

باازدست دادن فرصت ها تنها پشیمان واندوهگین میشوم

گاهی سکوت بهترین پاسخ است

تک تک مابخشی ازوجودخداوندهستیم این نکته راهیچ گاه درمواجه باانسان ها فراموش نمیکنم

باتنبلی کردن هیچ ارزویی تحقق پیدانمیکند

بدون داشتن اگاهی وانگیزه قوی کارهایم بی نتیجه میماند

منتظرنمانم که دیگران حتمااول سلام دهند

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:42  توسط فاطمه  | 

نیایش عاشقانه

خدایابه یادمان بیاور ان ادم بی تفاوتی که هرروز دریک گوشه نشسته وگدایی میکند

درحالیکه بایدکارکند

اسیراعتیادی است که مافقط میتوانیم ان را در

وحشتناک ترین کابوس های شبانه مان ببینیم

 

کمکمان کن تابه خاطربیاوریم ان زوج پیری که اهسته وبا زحمت

درراهروی فروشگاه (ضمن سدکردن راه دیگران ) قدمی میزنندو

ازلحظات خودبهترین استفاده رامیبرند

اگرچه نتیجه ازمایش های هفته قبل زن نشانگراین بود که اخرین سال خرید مشترک ان دو خواهدبود

میخواهندکه این لحظه های اخرراباهم مزه مزه کنند

ای خدای بزرگ هرروز به یادمان بیاور که ازمیان همه نعمت هایی

که به مارزانی داشته ای بالاترین ان محبت است اگرچه کافی نیست

که به عزیزانمان محبت کنیم

خدایادل هامان رابگشا نه فقط به روی نزدیکانمان بلکه به روی همه انسان ها

یاری مان کن تادیرقضاوت کنیم وزود ببخشیم

یاری مان کن تاشکیبایی همدلی ومهربانی کنیم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 14:29  توسط فاطمه  | 

توای هم نفس هرگزبه این میندیش که چه کسانی وچند نفرتورادوست دارند

به این بیندیش که توچندنفررادوست میداری ونپرس چه کسانی را

دوست داشتن از دل برمی خیزد وقلب تو از آن توست

هرقدرمیهمانانش بیشتر باشند خانه دلت وسعت ورونق بیشتری خواهدداشت

تنهاانسان های بزرگ قلبی وسیع وسخاوتمنددارند

اندیشه کن که میتوانی درنهایت سخاوت محبت رابه دیگران عرضه کنی

وچه تحفه ای بالاتراز عشق


 
تا حالا عشق را باور داشتی؟؟؟؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 11:30  توسط فاطمه  | 

بنام حضرت عشق...

ماروحیه کودکی راازدست داده ایم کودک بودن یعنی کنار گذاشتن هرگونه انتقادوایرادجویی لذت بردن اززندگی سهیم شدن درهمه خوبی ها بادیگران عشق ورزیدن وخندیدن

ماتصورمیکنیم که بالغ شده ایم ودیگرنیازی به اغوش پرمهرمادرنداریم امالازم است که دوباره کودک شویم

وباهمه دوست ومهربان باشیم نه ایرادجو و وحشت زده

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 9:36  توسط فاطمه  | 

تمام روزهادرانتظار یک نفرشب شد                       همان کسی که شبی حتی به خوابم هم نمی اید

شبی بایدبه پاخیزم شبی شاید همین امشب     همین طوری هدرشدعمرمن دربایدشاید+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 9:28  توسط فاطمه  | 

بیان عشق

هرروزبه عزیزان خودیاداوری کنید که دوستشان دارید
وازآن بیشترروبه محبوب الهی خودازصمیم قلب بگویید    دوستت دارم 
شایداین تنها عبارتی باشد که هیچکس ازشنیدن آن خسته نمیشود
وبه گوینده وشنونده لذتی یکسان میبخشد ...


+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 9:19  توسط فاطمه  | 

اخرای دوست نخواهی پرسیدکه دل ازدوری رویت چه کشید

سوخت دراتش خاکسترشد

وعده های توبه دادش نرسید

داغ ماتم شد وبرسینه نشست

اشک حسرت شد وبر خاک چکید

ان همه عهدفراموشت شد

چشم من روشن روی توسپید

جان به لب امده در ظلمت غم

کی به دادم رسی ای صبح امید

اخراین عشق مرا خواهدکشت

عاقبت داغ مرا خواهی دید

دل پردرد فریدون مشکن

که خدابرتونخواهدبخشید

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:37  توسط فاطمه  | 

یک دعای متفاوت

ای خدای بزرگ(پدراسمانی)کمکمان کن تابه خاطربیاوریم ان کسی

که دیشب درخیابان راه مارابست مادرتنهایی بود که ان روزبعدازنه ساعت کار

میراند که باعجله به طرف خانه اش برودتاشام درست کند

به درس بچه هابرسد رخت هارابشوید وچنددقیقه باارزش راکنار فرزندانش بگذراند

 

کمکمان کن تابه خاطربیاوریم ان مردجوان وژنده پوش وبی تفاوتی که تنش راخالکوبی

کرده وبدون اینکه هیچ تغییرمثبتی درزندگی اش بدهد

شاگردمدرسه مضطرب نوزده ساله ای بود که همه حواس اش درپی امتحانات نهایی اش بودومی ترسید

نتواند برای ترم بعدوام (تحصیلی)بگیردومخارج تحصیلاتش رابپردازد

ای روح بزرگ مرایاری ده تاهرگزدرمورد کسی به قضاوت ننشینم

مگراینکه باکفش های اوگام بردارم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:41  توسط فاطمه  | 

http://sadrosh.blogfa.com/post-52.aspx
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:22  توسط فاطمه  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:19  توسط فاطمه  | 

خورشیدخاوران هربامدادبه جستجوی توبیدارمیشود

وشامگاه چون ازفرازدمشق میگذرد

تادرنیلی ابهای مدیترانه به خواب رود

باچشم اشتیاق توتاواپسین فروغ

به ایران نگاه میکندازدور

وموج های ساحل دریای شام

به نجوای جاودانه محزونشان

قصه خونین دریایی راحکایت میکند

کان سوی تر درون تیره خاک ارمیده است

نعمت میرزازاده

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 9:27  توسط فاطمه  | 

بانامش ویادش

بچه ها شوخی شوخی به گنجشکا سنگ میزدن ولی گنجشکاجدی جدی میمردن

ادماشوخی شوخی به همزخم زبون می زدن ولی دلا جدی جدی می شکستن

تو به شوخی شوخی لبخندزدی ولی من جدی جدی عاشق شدم

حالا نمیخوای شوخی شوخی به من که جدی جدی

دوستت دارم فکر بکنی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:42  توسط فاطمه  | 

به یادش وبه یاریش...

تمنای قدرت

                                خدایا 

قدرتم را دو چندان کن
                                 نه در بازوانم
قلبم را قدرتی بخش تا ناملایمات زندگی را آسانتر تحمل کنم

تا بدانم عشق چیست و
                              چگونه عشق بورزم

                         خدایا
قدرتم را فزونی بخش 
                            نه چشم هایمِ ِونه زبانم
                              
بلکه فکر واندیشه ام را
                              تا بدانم کیستم وچیستم

تا از دوش ناتوانی باری را برگیرم
تا دست سردی را گرمی بخشم
تا دردمندی را آسوده بخشم
                   
                       خدایا
قدرتم را افزون کن
                       نه در گستاخی
                              و
                        نه در گزافه گویی

بلکه روحم را
تا بدانم انسانیت چیست وکجاست
                                              تا بدانم کوتاهترین راه را برای انسان شدن وانسان ماندن چیست

                                 خدایا کمکم کن من تمنای قدرت دارم

نامهربانان بدانند....

محبت کوچکترين پاداش عاشق است

 وعاشق خريدار محبت است

نه گداي محبت

baransorkhواما رسم روزگار...

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 18:31  توسط فاطمه  |